Příprava na zkoušky

Česká komora služeb ochrany majetku a osob, z. s. v souvislosti s novelou živnostenského zákona a jeho požadavku na odbornou způsobilost zaměstnanců připravila pro členské i nečlenské společnosti, které prostřednictvím ČK SOMO organizují zkoušky odborné způsobilosti, služby v oblasti vzdělávání zaměstnanců.

1) Pro uchazeče připravující se na zkoušku odborné způsobilosti prostřednictvím ČK SOMO jsou k dispozici tištěné materiály příručka "Připravujeme se na zkoušky odborné způsobilosti PK strážný".
2) Přístup do vzdělávacího portálu ČK SOMO (e-learning), který je pro přihlášené na zkoušky zdarma
Moderním a vysoce efektivním způsobem vzdělávání zaměstnanců a jejich přípravy na zkoušky odborné způsobilosti je vzdělávací portál ČK SOMO.

Vzdělávací portál obsahuje tématické kurzy pro zaměstnance soukromých bezpečnostních služeb (fyzická ostraha, transporty hotovostí a cenin, pořadatelská služba, propustková a kontrolní činnost, zdravověda a další).

Portál obsahuje také přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti včetně možnosti generování testů s okamžitým vyhodnocením úspěšnosti a označením špatných odpovědí.

Přístup do e-learningového portálu pro členy ČK SOMO organizující zkoušky odborné způsobilosti prostřednictvím ČK SOMO je zdarma.

Zvažte zda právě nyní je ta vhodná doba vstoupit do profesního sdružení, které Vám pomůže splnit zákonnou povinnost vykonávat činnost vaší společnosti s odborně způsobilými zaměstnanci.