Historie

ČESKÁ KOMORA SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB, zapsaný spolek se zřizuje a ustanovuje v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník, jako právnická osoba společenství osob.

Členy ČK SOMO jsou fyzické osoby, právnické osoby i fyzické osoby podnikající v oblasti bezpečnostních činností v oboru "ostrahu majetku a osob", "poskytování technických služeb k ostraze majetku a osob", "služby soukromých detektivů", "převoz hotovosti a cenin", "bezpečnostní poradenství".

ČK SOMO je aktivním začleněným živnostenským společenstvem v Hospodářské komoře ČR.

Cílem činnosti ČK SOMO je vytváření oborových norem, příruček a další odborné literatury pro oblast bezpečnostních činností, pořádání odborných kurzů a školení, účast na projektech i vytváření vlastních projektů. Touto činností se snaží zvyšovat profesionální úroveň členů ČK SOMO.

Naši členové poskytují profesionální a kvalitní služby nejen v oblasti bezpečnostních činností.

V současné době sdružujeme 30 společností, které zaměstnávají téměř 8 000 zaměstnanců z celkového počtu 46 000 zaměstnanců pracujících v oboru bezpečnostních činností.