Produkty

Nabídka služeb a produktů
Výukové DVD
V rámci projektu "Odborné vzdělávání bezpečnostních pracovníků" spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, jehož je ČK SOMO hlavním partnerem, bylo vytvořeno výukové DVD "Činnost zásahové jednotly".
Tento pořad je vhodný jako součást výcvikového programu pracovníků bezpečnostních služeb a je zaměřen na činnost zásahové jednotky při pultu centralizované ochrany.
Má za úkol přiblížit a doporučit některé taktické zásady a postupy při prověřování poplachových zpráv.

Cena DVD je 299 Kč
(členové ČK SOMO mají 50% slevu).

Objednávka

DVDmin1[1].jpgDVDmin2[1].jpgDVDmin3.jpgDVDmin4.jpg

Automatický systém vnitřní personální bezpečnosti
"Narušenou zaměstnaneckou integritu chápeme nejen jako problém, představující pro společnosti a jednotlivce příčinu zásadních funkčních rizik, ale především jako nevyužitý zdroj rezerv, který je ukryt ve formě nerealizovaného potenciálu jejich lidského pracovního a osobního kapitálu.

„Přitom stačí tento potenciál (kvalitu a kvantitu) měřit, porovnávat s mírou jeho skutečného využití, odhalit hlavní příčiny, které jej v čase ovlivňují, účinnou intervencí aktivovat jejich schopnosti a aktivity, v činnostech, které budou efektivně podporovat růst a výkon celé organizace a jich samých."

Filozofií našich služeb, je aplikovat rychlá účinná a efektivní řešení těch problémů, které jsou stále považovány jako neovlivnitelné nebo velmi těžce a zdlouhavě řešitelné.
Aplikujeme nové cesty, které se mohou vymykat stupni dosavadního poznání a v některých případech jej dokonce popírat (společenská dogmata). Tento přístup nám umožňuje aplikovat řešení, která pomohou výrazně zvyšovat tempo růstu našich zákazníků. Pomáháme tak nejen posouvat dimenze jejich osobního vědění a chápání, přinášet nové vhledy a poznání, nově aktivovat jejich realizační schopnosti, ale i předvést způsob jak účinně využít tyto novoty ve finanční či jinak hodnotné benefity.

www.pulece.cz