Projekty ČK SOMO

Pult centralizované ochrany
Pult centralizované ochrany (PCO)

V rámci projektu Pult centralizované ochrany jsme schopni zajistit ochranu objektů s výjezdy zásahových skupin po celé ČR.

Oborové informační místo pro podnikate
Oborové informační místo pro podnikatele

Oborové informační místo
Do projektu Hospodářské komory ČR "Informační místa pro podnikatele" se zapojila také Česká komora služeb ochrany majetku a osob jako autorizované začleněné živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR. V rámci tohoto projektu působí jako Oborové informační místo (OIM) pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a komerční bezpečnost, na které se mohou obracet se svými dotazy a požadavky všechny subjekty podnikající v ČR.

V rámci tohoto projektu vydala ČK SOMO oborové informační příručky, které si můžete zdarma stáhnout na těchto internetových stránkách.

Soubory ke stažení
OIZ 248 - Minimum jednotné přípravy pracovníků SBS při vstupu do EU

OIZ 226 - Provozování střelnic a OIZ 240 - Výuka a výcvik ve střelbě