Odborná způsobilost

Na této stránce naleznete informace k prokazování odborné způsobilosti pro výkon činností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů podle požadavků zákona 455/1991 Sb. v platném znění.

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti - individuální

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti - skupinová

Související legislativní předpisy si můžete stáhnout zde.

Národní soustava povolávní www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací www.narodni-kvalifikace.cz

Hodnotící standardy "strážný"," detektiv koncipient"
http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikaceVeSkupineVzdelani.aspx?s=34

Možná podoba otázek k ústní a písemné zkoušce dílčí kvalifikace "strážný" a "detektiv koncipient"