Národní soustava povolání

Národní soustava povolání je otevřená a všem dostupná databáze povolání, monitorující v České republice požadavky trhu práce zastoupeným zaměstnavateli sdruženými v Sektorových radách.

Národní soustava povolání prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce.

Vzniká tak Katalog povolání - otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží situaci na trhu práce.

Společně s Národní soustavou kvalifikací přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích, které se následně promítnou do všech úrovní vzdělávání.

Národní soustava povolání je významným zdrojem informací pro oblasti lidských zdrojů a profesního vzdělávání ve všech jeho stupních, významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto oblastech a stává se základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce.

Katalog povolání naleznete na aktuální webové adrese:

Katalog povolání