XXIII. Sněm ČK SOMO v Jamné

Datum konání: 18.3.2013

Dne 18.3.2013 se v Jamném konal v hotelu Rytířsko XXIII. Sněm ČK SOMO.

Sněm mimo jiné řešil i otázku nového Občanského zákoníku a změn, které budou v souvislosti s jeho účinností od 1.1.2014 a které se dotknou sdružování občanů. Se zástupci středních škol bezpečnostně právní akademie, které jsou členy ČK SOMO, proběhla diskuze o spolupráci v rámci úplné profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací. Večer po konání Sněmu od 19:30 hodin se v hotelovém salonku konalo setkání zástupců členských firem. Degustace vín byla zaměřena na hlavní vinařské oblasti. Tentokrát se neformálního setkání účastnil i náš dlouholety kolega, čestný člen pan JUDr. Kment Pavel, CSc.