česká komora služeb ochrany majetku a osob, z.s Živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR

Vyhledat v textu

Aktuálně z činnosti ČK SOMO
Příprava seminářů k problematice nového Občanského zákoníku
2.5.2013 Třebíč
Prezídium ČK SOMO připravuje na období červen až prosinec 2013 sérii odborných seminářů k problematice nového Občanského zákoníku. Jednotlivé semináře budou zaměřeny na změny, které ovlivní obor komerční bezpečnosti.
Termíny a místa konání budou včas zveřejněny na webu ČK SOMO.
 
XXIII. Sněm ČK SOMO
18.4.2013 v Jamné
Dne 18.3.2013 se v Jamném konal v hotelu Rytířsko XXIII. Sněm ČK SOMO.
Sněm mimo jiné řešil i otázku nového Občanského zákoníku a změn, které budou v souvislosti s jeho účinností od 1.1.2014 a které se dotknou sdružování občanů. Se zástupci středních škol bezpečnostně právní akademie, které jsou členy ČK SOMO, proběhla diskuze o spolupráci v rámci úplné profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací.
Večer po konání Sněmu od 19:30 hodin se v hotelovém salonku konalo setkání zástupců členských firem. Degustace vín byla zaměřena na hlavní vinařské oblasti. Tentokrát se neformálního setkání účastnil i náš dlouholety kolega, čestný člen pan JUDr. Kment Pavel, CSc.
 
XXII. Sněm ČK SOMO
18.10.2012 ve Vémyslicích
Dne 18.10.2012 se ve Vémyslicích konal v hotelu Ryšavý XXII. Sněm ČK SOMO.
Večer po konání Sněmu od 18:30 hodin se v hotelové restauraci a degustačním sklípku setkali zástupci členských firem při neformálním setkání. Při ochutnávce dobrého vína se diskutovalo o vinařské tradici a o kvalitních vínech. Velmi kvalitní gurmánský zážitek byl připraven v salónku, kde bylo možné ochutnat kachní paštiku, lososovou pěnu s pažitkou, vepřový rilettes na pečivu a další. Získané kalorie zástupci členských firem úspěšně "vysportovali" při utkání v bowlingu. Zvláště příjemné bylo posezení s čestným členem ČK SOMO panem Bayerem Rudolfem st.,který byl v minulosti prezidentem ČK SOMO.
XX. Sněm ČK SOMO
14.10.2011 ve Svratce
Dne 14.10.2011 se ve Svratce konal v hotelu Mánes XX. Sněm ČK SOMO.
V předvečer Sněmu od 20:00 hodin se v hotelové restauraci setkali zástupci členských firem při neformálním setkání. Při sklence dobrého vína se diskutovalo i o připravovaných nových dílčích kvalifikacích v oboru komerční bezpečnosti. Další diskutované téma byl návrh zákona o SBS. Zvláště příjemné bylo posezení s čestnými členy ČK SOMO panem Bayerem Rudolfem st.,panem JUDr. Kmentem Pavlem, CSc a panem Kubincem Josefem.
XIX. Sněm ČK SOMO
8.4.2011 na Pradědu
Dne 8.4.2011 se v krásném prostředí Jeseníků na Pradědu konal v hotelu Figura XIX. Sněm ČK SOMO. Jedním z prvních bodů programu bylo schválení 4 nových členských firem.
Po skončení Sněmu od 20:00 hodin se v hotelovém baru setkali zástupci členských firem při neformálním setkání. Při sklence dobrého vína se diskutovalo i o vzdělávání v oboru komerční bezpečnosti. Někteří účastníci si pobyt prodloužili až do neděle 10.4.2011. Škoda jen, že poprvé za posledních 20 let skončila lyžařská sezóna dříve než na konci dubna. Náhradním programem byl výšlap na vrchol Pradědu.
XVIII. Sněm ČK SOMO
22.10.2010 v Mikulově
Dne 22.10.2010 se konal v Mikulově v hotelu ELiška XVIII. Sněm ČK SOMO.
V předvečer konání Sněmu 21.10.2010 proběhl v hotelovém sklípku hotelu ELiška společenský večer na kterém se setkali zástupci členských firem.
Programem byla neformální diskuze, ochutnávka vín s výkladem, dobré jídlo a zábava.
K poslechu hrála skvělá cimbálová muzika Grácia.
Akreditace MŠMT
Dne 9.8.2010 udělilo MŠMT akreditaci vzdělávacího programu ČK SOMO pro pracovní činnost STRÁŽNÝ - DK, 20 hodin teoretické přípravy
Na základě této akreditace nyní zahájí ČK SOMO pořádání vzdělávacích programů pro získání odborné způsobilosti pro pracovní činnost Strážný.
Podle zákona 155/2010Sb. je podnikatel povinen zajistit výkon čiností pro podniky zajišťující ostrahu majetku a osob pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. Tuto odbornou způsobilost lze zajistit mimo jiné i získáním dílčí kvalifikace Strážný dle zákona 179/2006Sb.
Personální změna v ČK SOMO
Dne 1.7.2010 se stala novou tajemnicí ČK SOMO  Ing. Jana Manová.
Hlavní náplní její práce je v současné době příprava a organizace zkoušek odborné způsobilosti dle DK "Strážný" a "Detektiv koncipient" a organizace přípravných kurzů k těmto zkouškám.
Za její asistence proběhlo již úspěšně 7 zkoušek odborné způsobilosti (105 účastníků).
Od 1.1. 2010 do 23.7.2010 bylo v ČK SOMO organizováno úspěšně celkem  25 zkoušek odborné způsobilosti DK "Strážný" s celkovým počtem 308 účastníků, neuspělo 45.
 
Vznik Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku
Dne 25.6.2010 byl v Praze na prvním ustavujícím setkání Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku jmenován členem této Sektorové rady prezident ČK SOMO pan Lubomír Krejčí. Spolu s dalšími kolegy z oboru komerční bezpečnosti bude v následujících 5 letech pracovat v rámci projektu NSK 2 na tvorbě dílčích kvalifikací v oboru.
Prvními dílčími kvalifikacemi  v o boru se stal v  roce 2009 "Strážný" a "Detektiv koncipient".
V průběhu trvání projektu NSK 2 budou probíhat revize stávajících dílčích kvalifikací a současně budou vznikat nové dílčí kvalifikace podle typových pozic Národní soustavy povolání.
Nyní prochází připomínkovým řízením dílčí kvalifikace "Psovod bezpečnostní služby"
 
XVII. Sněm ČK SOMO ve Svratce
Dne 8.4.2010 se uskutečnil v hotelu Svratka XVII. Sněm ČK SOMO.  Vedle již stálých témat sněmu, kterými jsou činnost a hospodaření sdružení, se zde diskutovalo také o připravovaném zákonu o SBS. Během odpoledního programu představila přítomným členům své výrobky společnost TRIANGLES INETRNATIONAL, která je partnerem ČK SOMO.
Sponzorem XVII. Sněmu ČK SOMO byla společnost CZECHOSLOVAK REAL (CZ) s.r.o.
XVII. Sněm ČK SOMO
XVII. Sněm ČK SOMO
Historicky první zkoušky odborné způsobilosti ČK SOMO,    e-learning a příručka se osvědčili
Dne 12.ledna 2010 se v sídle ČK SOMO v Třebíči konaly  první zkoušky odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci "strážný". První dvě členské společnosti ČK SOMO tak začaly pracovat na naplnění zákonné povinnosti zajistit výkon svých činností v oblasti ostrahy majetku a osob odborně způsobilými zaměstnanci.
O průběhu zkoušek si můžete přečíst následující reportáž:
Ústní zkouška před 3. členou komisí
Čtvrtletník proti kriminalitě "Zabezpečení a kriminalita + Safe" věnoval prostor informacím o činnosti ČK SOMO
Pravidelný odborný čtvrtletník "Zabezpečení a kriminalita + Safe", který vychází ve vydavatelství Julius Rancso  věnoval ve svém IV. čísle roku 2009 - 8 stran informací z činnosti ČK SOMO. Vedle Informačního bulletinu ČK SOMO, zde byly uveřejněny články o XVI. Sněmu ČK SOMO a o dohodě o kooperaci živnostenských společenstev Hospodářské komory ČR.
Náhled článku "Dohoda o kooperaci.."
čtvrtletník proti kriminalitě - Zabezpečení a kriminalita + Safe
Kvalifikační zkoušky několika pohledy

V 10. ročníku časopisu Komora vydávaného Hospodářskou komorou ČR vyšel článek komentující zahájení zkoušení odborných kvalifikací "strážný" a "detektiv koncipient". Článek obsahuje pohled na danou problematiku z několika úhlů včetně názoru prezidenta ČK SOMO pana Lubomíra Krejčího.
Česká komora služeb ochrany majetku a osob má nyní 12 autorizovaných zástupců a je schopna zajistit zkoušky odborné způsobilosti po celé ČR.

Bližší informace zde.

Náhled článku v časopisu KOMORA.

ČK SOMO má autorizované zástupce pro provádění zkoušek odborné způsobilosti


ČK SOMO může s platností od 31.8.2009 zahájit práce na systému ověřování kvalifikací pro obor komerční bezpečnosti a to na základě autorizace udělené Ministerstvem vnitra pro řadu svých odborníků, kteří budou zajišťovat činnost zkušebních komisí.
Celý systém zkoušek bude zastřešován  Hospodářskou komorou ČR.
Cena zkoušek, přihláška, kontaktní informace a další důležité informace budou v nejbližších dnech zveřejněny na webových stránkách ČK SOMO v sekci Odborná způsobilost. V této sekci již nyní naleznete odkazy na Hodnotící standardy i testové otázky ke zkoušce.
Vzor osvědčení odborné způsobilosti
Po úspěšném zvládnutí
zkoušky odbrží pracovník
osvědčení odborné způsobilosti

ČK SOMO

Velkomeziříčská 47/371,
674 01 TŘEBÍČ

Tel.:   568 848 558
Fax:   568 842 540
GSM: 733 533 373

IČ: 70961247

www.cksomo.cz

cksomo@cksomo.cz

14. 11. Sáva

Zítra: Leopold

Diskusní fórum

příspěvků: 4

Návštěvnost stránek

110573

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.